ภาพบรรยากาศคอร์ส LINE OA รุ่น 24

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส LINE OA รุ่น 24 วันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย