ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 40

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Lazada / Shopee รุ่น 40 วันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย