อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)

อ.ภาวนา เทียนศิริ (อ.ก้อย)

การศึกษา

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ตำแหน่งงาน

พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ บริษัท สวัสดี มีเดีย คอนซัลแทนท์ จำกัด
  • ที่ปรึกษาด้าน SEO & Online marketing บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด

พ.ศ. 2557 – 2558

- ที่ปรึกษาด้าน E-commerce บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด

พ.ศ. 2556 – 2557

- ผู้อำนวยการ / ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ โรงเรียนไชโยคอมพิวเตอร์และการออกแบบ

พ.ศ. 2552 – 2557

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไชโย โฮสติ้ง จำกัด / บริษัท เสิร์ชเอ็นจินอ็อปทิไมเซชั่น จำกัด

พ.ศ. 2548 – 2552

- นักวิเคราะห์ระบบและผู้จัดการโครงการ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด

พ.ศ. 2543 – 2548

- โปรแกรมเมอร์ / นักวิเคราะห์ระบบ บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด

วิทยากรให้กับ Team Digital

สอบถาม/จองคอร์ส