อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)

อ.สรยุทธ อังคณานุกิจ (อ.พี่สอ)

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์การทํางาน

 • Java Programmer บริษัท เจเอสจี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศ บริษัท อินเทนเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ที่ปรึกษาด้านสนับสนุนโปรแกรมสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การทำงานปัจจุบัน

 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อันนาย จำกัด
  - บริหารและจัดการธุรกิจ ดูแลด้านการตลาดและการขาย การฝึกอบรม
  - ผู้จัดการโครงการพัฒนา software ให้กั กับลูกค้าขององค์กร
  - ผู้จัดการโครงการงานติดตั้งระบบให้ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
  - ที่ปรึกษาและจัดตั้งระบบ CRM
  - ที่ปรึกษาและวิทยากรด้าน Digital Marketing
  - ผู้จัดการโครงการพัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs
 • อาจารย์พิเศษวิชา Digital Marketing
  - วิทยาลัยผู้ประกอบการ ม.หอการค้าไทย
  - วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศิลปากร

Certificate

 • LINE Certified Coach 2021
 • Java Programmer Certified 2001

วิทยากรให้กับ Team Digital

สอบถาม/จองคอร์ส