อ.กิตติพงศ์ เนียมเจริญ (อ.บีม)

อ.กิตติพงศ์ เนียมเจริญ (อ.บีม)

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

การทำงานปัจจุบัน

 • Senior Data visualization / Central Group

การทํางานในอดีต

 • Senior Data Analyst at น้ำตาลลิน
 • Business Consultant at Yip in Tsoi Consulting
 • BI Business / Data Analyst at Autoliv
 • Senior Accounting Manager at CPF

  ผู้แต่งหนังสือ

  • Practical Data Visualization with Power BI
  • Practical Data Visualization with Power BI Edition 2

  วิทยากรให้กับ Team Digital

  สอบถาม/จองคอร์ส