อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์ (อ.ไตร)

อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์ (อ.ไตร)

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

การทํางาน

 • อดีตนักข่าว อสมท.
 • นักจัดรายการวิทยุด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อดีตคณะทํางานโซเชียลมีเดีย ดร.อุตตม สาวนายน อดีตรมต.กระทรวงไอซีที
 • อดีตที่ปรึกษาและปฏิบัติการ Social Media คดีปราสาทพระวิหาร กระทรวงการต่างประเทศ
 • ผู้ก่อตั้งโครงการศึกษา 2.0 และโครงการโรงเรียนการบินจําลอง
 • ปัจจุบันสอนโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR) ให้กับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆมากมาย เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงดิจิทัลฯ สสว. กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยต่างๆ และอื่นๆมากกว่า 1,000 องค์กร
 • นักจัดรายการวิทยุ FM101
 • บล็อกเกอร์ และ Youtuber
 • ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Team Digital จัดอบรม สัมมนา ทางด้าน Digital Marketing

ผู้แต่งหนังสือ

 • จับเสือมือเปล่า (Other People's Money)
 • เรียน MBA ฟรีที่ฮาร์วาร์ด
 • Google Apps เขียนร่วมกับ อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ
 • ในสนามข่าวเราคือตัวจริง 12 ปีแห่งตักศิลา สถานีข่าว 24 ชั่วโมง

วิทยากร

 • ผู้สรรค์สร้าง พัฒนาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานรัฐบาลและบริษัทต่างๆมากมายมาตั้งแต่ พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน 
 • วิทยากรหลักสูตร Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์ (Social Media For PR) ให้กับ Team Digital
สอบถาม/จองคอร์ส