อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ (อ.หนุ่ย)

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO MBA สาขาสารสนเทศทางการบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การทํางานในอดีต

 • โปรแกรมเมอร์ด้านฐานข้อมูล มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
 • อาจารย์พิเศษ ม.หอการค้าไทย

           - คณะวิทยาศาสตร์ วิชา Web Technology Development
           - คณะบริหารธุรกิจ วิชาการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • คณะทํางานโซเชียลมีเดีย ดร.อุตตม สาวนายน อดีต รมต.กระทรวงไอซีที
 • คณะทํางาน Social Media คดีปราสาทพระวิหาร กระทรวงการต่างประเทศ
 • ที่ปรึกษา Social Media ร้านมานีมีหม้อ
 • ที่ปรึกษา Social Media สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้ดูแล LINE Official Account สำนักงานประกันสังคม
 • ผู้ดูแล LINE Official Account บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การทำงานปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์
 • กรรมการบริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด

ผู้แต่งหนังสือ

 • ปฏิวัติการบริหารงานในองค์กรด้วย Google Apps เขียนร่วมกับ อ.ชีพธรรม คำวิเศษณ์ 
 • Google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์ (ร่วมเขียน 1 บท)
 • ฉลาดรู้เน็ต 3 ตอน Trust on Mobile Internet (ETDA)

เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร

 • แผนที่สนามเหย้าไทยลีกด้วย Google Maps นิตยสารนักเลงฟุตบอล
 • F-Commerce การขายสินค้าผ่าน Facebook หน้าไอที หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 • การขายสินค้าผ่าน Instagram นิตยสารชี้ช่องรวย 

วิทยากรด้าน Social Media Marketing

 • BEC TERO Entertainment
 • Nation Multimedia Group
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานประกันสังคม
 • สถาบันอาหาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • หน่วยงานรัฐและเอกชนอื่นๆ อีกมากมาย

วิทยากรให้กับ Team Digital

สอบถาม/จองคอร์ส