ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร LINE OA ณ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

วันที่ 20 มกราคม 2563 Team Digital ได้รับเกียรติไปบรรยายหลักสูตร LINE Official Account ให้กับสำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์ สอนโดย อ.ศรัณย์ ยุวรรณะ

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ