ภาพบรรยากาศอบรมภายในคอร์ส Google Analytics บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10-11 กรกฏาคม 2566 อ.หนุ่ย ศรัณย์ ยุวรรณะ ได้รับเกียรติจากทีมการตลาดของ SC ASSET ไปสอนการใช้งาน Google Analytics 4 ที่สำนักงานใหญ่อาคารชินวัตร 3

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ