ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Facebook Ads สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

อบรมหลักสูตร Facebook Ads นอกสถานที่ วันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ