ภาพบรรยากาศอบรมภายในคอร์ส Facebook Ads ณ บริษัท รวมของโปรด จำกัด (ปังเว่ยเฮ้ย)

ภาพบรรยากาศอบรมภายในคอร์ส Facebook Ads วันที่ 27 กันยายน 2562 ณ บริษัท รวมของโปรด จำกัด (ปังเว่ยเฮ้ย)