ภาพบรรยากาศ In-House Training ให้กับข้าวหงษ์ทอง

ภาพบรรยากาศ In-House Training หัวข้อ Digital Marketing For Executives บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ข้าวหงษ์ทอง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561