ภาพบรรยากาศ In-House Training หลักสูตรการตลาดออนไลน์ โรงงานแม่รวย (โก๋แก่)

ภาพบรรยากาศ In-House Training หลักสูตรการตลาดออนไลน์ บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์โก๋แก่ ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561

Team Digital จัดหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตรอบรม Digital Marketing, หลักสูตรอบรม Shopee/Lazada, หลักสูตรอบรม SEO, หลักสูตรอบรม Google Ads, หลักสูตรเรียนยิงแอด Facebook, คอร์สสอน LINE OA, หลักสูตร YouTuber, คอร์สสอน Google Analytics 4, หลักสูตรอบรม WordPress, คอร์สสอน TikTok และ หลักสูตรอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ