ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 56

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 56 วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย