ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 53

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 53 วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย