ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 51

Facebook Ads & Marketing รุ่น 51 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 51 วันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Team Digital จัดคอร์สการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น คอร์ส Digital Marketing, คอร์สเรียนขายของใน Shopee/Lazada, คอร์ส SEO, คอร์ส Google Ads, คอร์สยิงแอด Facebook, คอร์สเรียน LINE OA, คอร์ส YouTuber, คอร์ส Google Analytics, คอร์ส WordPress, คอร์ส TikTok และ คอร์ส Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ