ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Facebook Ads and Marketing รุ่นที่ 9

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 9 วันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย