ภาพบรรยากาศคอร์สอบรม Facebook Ads and Marketing รุ่นที่ 15

ภาพบรรยากาศการอบรมคอร์ส Facebook Ads & Marketing รุ่น 15 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย