ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 59

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส Advanced Digital Marketing รุ่น 59 วันที่ 27-28 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย