อ.หนุ่ย ศรัณย์ ยุวรรณะ เป็นวิทยากรรับเชิญในงานหอการค้าแฟร์ 2561

อ.หนุ่ย ศรัณย์ ยุวรรณะ ได้รับเชิญไปพูดในงานหอการค้าแฟร์ 2561 เรื่อง “7 เครื่องมือดิจิทัลที่ SME ต้องรู้” เมื่อวันที่ 4 ตุลามคม 2561