ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร สร้างเว็บสวยด้วย WordPress รุ่น 2

ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร สร้างเว็บสวยด้วย WordPress รุ่น 2 วันที่ 26-27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย