ภาพบรรยากาศงาน Hotrav Marketing ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศงาน “Hotrav Marketing #1” คอร์สสำหรับเจ้าของโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว ที่ต้องการระเบิดยอดขายให้ทะลุทะลวง วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 8 โรงแรมเอเวอร์กรีน เพลส สยาม บีทีเอสราชเทวี อ.สรกฤช พิชยดนัยกุล (อ.วุธ) วิทยากรจาก Team Digital ได้รับเกียรติไปเป็นวิทยากรในงาน

Team Digital จัดหลักสูตรอบรมการตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลากหลายหลักสูตรทุกเดือน เช่น หลักสูตรอบรม Digital Marketing, หลักสูตรอบรม Shopee/Lazada, หลักสูตรอบรม SEO, หลักสูตรอบรม Google Ads, หลักสูตรเรียนยิงแอด Facebook, คอร์สสอน LINE OA, หลักสูตร YouTuber, คอร์สสอน Google Analytics 4, หลักสูตรอบรม WordPress, คอร์สสอน TikTok และ หลักสูตรอบรม Power BI รวมทั้งยังรับจัดหลักสูตรอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ให้กับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ