ภาพบรรยากาศคอร์ส ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee รุ่น 25

ภาพบรรยากาศคอร์ส “ขายให้ปัง ให้รวยด้วย Lazada / Shopee” รุ่น 25 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย