ภาพบรรยากาศอบรมคอร์ส ขายให้ปังให้รวย ด้วย Lazada / Shopee รุ่น 24

ภาพบรรยากาศอบรมคอร์สแรกของปี ขายให้ปังให้รวย ด้วย Lazada / Shopee รุ่น 24 วันที่ 4-5 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย